İçeriğe geç

SABAHATTİN ALİ’NİN HASAN BOĞULDU HİKAYESİ ÜZERİNE: NE SENİNLE NE SENSİZ

“Emine, obana gelemem,

köyüme dönemem,

beni buralarda bırakıp gitme!”

Sabahattin Ali’nin “Hasan Boğuldu” adlı hikâyesi, başlangıçta yazarın bir Yörük obasına yaptığı gezinin intibalarını anlatan bir metin olarak başlar, ancak sonraları anlatıcı değişir ve Hasan ile Emine’nin acıklı hikâyesi, Hacer ismindeki Yörük kızının ağzından aktarılır.

Yazar, Kazdağı’nın Adalar Denizi’ne bakan yamaçlarından birindeki bir yörük obasına gidip dört beş gün kalacaktır. Bir zamanlar Edremit pazarına çıra ve bal satmaya gelen uzun boylu ak sakallı bir Yörük, yazarı obasına davet etmiş: “Çadırda yatmayı gözün tutarsa buyur!”demiştir. Yazar da yerini aşağı yukarı bildiği obaya köylerde sora sora öğleye kadar varacağını düşünmektedir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz.

Yazar, Kazdağı’nın eteklerindeki Zeytinli köyünün, bahçesi salkım söğütlerle gölgelenmiş havuzlu kahvesinde bir çay içip, Yüksekoba’nın yolunu sorar. Kahveci:

“Hiç oraya varmadım ama bildiğime göre, Beyobası’nı geçtikten sonra Kızılkeçili Deresi boyunca dağa vuracaksın; patlakların yanına gelince soldaki bayıra tırmanıp yaylada bir kurşun atımı gideceksin!”Der. Yazarın Ne Beyobası’ndan, ne de patlaklardan haberi vardır. Mecburen o tarafa giden birinin kılavuzluğuna ihtiyaç duyacaktır.  O sırada, Yüksekoba’ya giden Hacer Kız, havuzlu kahveye uğrar ve kahveci de ondan yazara kılavuzluk etmesini rica eder.

Hacer Kız ve yazar, hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürürler. Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş beş on evden ibaret Beyobası’nı, biraz sonra da, ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değirmenini geçerler. Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştır. Gün ışığı vurmayan, gölgeli, loş bir boğaza indiklerinde karşılarında alabildiğine dik bir dağ yükselmekte, onun eteklerinden aşağıya doğru coşkun bir şekilde akan derenin uğultusu gelmektedir.

Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızılkeçili Deresi’yle karşılaşırlar. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular, kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarmaktadır. Suyun kenarındaki dar yolda, çok kere taştan taşa atlayarak yürümek zorunda kalırlar.  Kâh derenin kıyısına kadar inerek, kâh da tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakarlar. Boğaz gittikçe darlaşmakta, iki yanda dimdik yükselen kayaların yarıkları arasından fırlayan kocaman çam ağaçları, yan yatmış bir halde boşluğa doğru uzanmaktadır.

Yazar için suların yalayıp parlattığı taşlarda çıplak ayaklarıyla seken Hacer’e yetişmek çok zordur. Ama sonuçta Hacer bir dağlıdır. Dağdan yuvarlanıp derenin yolunu kapatan ev büyüklüğündeki kayalar, yahut bir kayanın beri tarafındaki yumuşak toprağı oyan sular, dere boyunca yer yer büyük ve derin havuzlar meydana getirmişlerdir. Bu havuzlara her rastlayışta Hacer ismini söyleyerek izahat verir.

Boğazın biraz genişlediği bir yere yaklaştıkları zaman, Hacer: “Sutüven’e geldik!” der. Yazar bu suyun akışını o kadar başarılı bir şekilde tasvir eder ki şu satırlarla birlikte bembeyaz köpükler çıkaran suyun hayali zihinlerimize kazınır:

“İki, iki buçuk metre çapında bir borudan fırlıyormuş gibi bol ve coşkun akan sular, bembeyaz bir kayaya varınca birdenbire boşlukla karşılaşıyorlar, bir an, bir küçük an sanki duralıyorlar, sonra, geldiklerinden daha müthiş bir hızla derin bir çukura, sade köpük halinde dökülüyorlardı. Orada bir müddet kaynaşıyorlar ve çalkalana çalkalana sağa kıvrılıp, beyaz taşlar üzerinde sekerek, yollarına devam ediyorlardı. Kenara kadar sokulup aşağıya bakınca insanın yüzünü serin bir buğu sarıyor, ardı arası kesilmeyen bir gök gürültüsü iki yanda yükselen kayalık dağlarda uğultulu akisler bırakıyordu. Bu çağlayandan bahseden bir şiirin ilk satırları hep dudaklarımda idi:

Bir kayadan duman duman,

On yedi metre atlayan

Dağ kokusiyle yüklü su…

Akması tel tel ince saç,

Düştüğü yerde üç kulaç,

Mavi su, ak köpüklü su!..” (Mustafa Seyit Sutüven)

Hacer, dağ yollarına alışkındır, ama yazar için bu yolda ilerlemek gittikçe zorlaşmaktadır. Yolun adamakıllı çetinleştiği, iki taraftaki taşlara, çalılara, çam fidanlarına tutunmadan yürümenin güçleştiği bir yerde önlerine koskocaman bir büvet çıkar. Bir başından bir başına on beş adım olan, üç adam boyu kadar derin bu doğal havuzun suyu, yüksekçe bir kayadan dökülmektedir. Gövdesini dört kişinin zor kucaklayacağı bir çınar, havuza doğru eğilmiş, kalınlı inceli dallarını suyun üstüne uzatmıştır.  Hacer Kız hiç durmadan yoluna devam etmektedir. Yazar ise onun arkasından yetişmeye uğraşırken, dönüp dönüp bu görülmemiş güzelliğe bakmaktan kendini alamaz ve büvetin adını merak eder. Hacer’e sorduğunda büvetin adının “Hasanboğuldu” olduğunu öğrenir.  Bu defa Hasan’ın kim olduğunu, ne zaman ve nasıl boğulduğunu sorar. Hacer ise bunun kırk elli senelik eski bir hikâye olduğunu, yemek için mola verdiklerinde anlatacağını söyler.

Zorlu yolculuk devam etmektedir.  Nihayet bir düzlüğe geldiklerinde yufka ve peynirden ibaret olan yemeklerini yemek üzere dururlar ve Hacer, yazarın ısrarlarına dayanamayıp Hasan ve Emine’nin trajik öyküsünü anlatmaya koyulur. Buraya kadar anlatılanlar bir çerçeve metin olarak kabul edilebilir. Zira asıl metin Hacer’in ağzından aktarılacak olan “Hasanboğuldu” hikâyesidir.

Hasan, Zeytinli’de bahçıvandır… Ufacık bir bahçesi vardır; bu bahçeye yazın bostan, yeşillik eker, kışın ise zeytin toplamaya gider, yaşlı bir anasından başka kimsesi yoktur. Pazarlara gidip bostan satınca da parasını getirir, anasına teslim eder. İşte o zamanlar Yüksekoba’dan Emine, Edremit pazarında Hasan’ı görür. Emine, dağ gibi bir Yörük kızıdır. Babası ağaç devirip kereste yapar, annesiyle Emine de arılara bakar. Emine, Edremit pazarında Hasan’dan bostan alır; Hasan, bostanları Emine’nin heybesine doldururken: ‘Yörük kızı!’ der, ‘Yükün ağır oldu. Kazdağı’nın yolu çetindir, nasıl çıkacaksın?’ Emine onun yüzüne gülerek: “Ne sandın düz ovalı!’ Biz dağlıyız, sizin boş çıkamadığınız bayıra biz kırk okka yükle çıkarız!..”

Bu cümlelerle birlikte iki genç arasındaki keskin ayrım -dağlı ve ovalı ayrımı- da ortaya çıkmış olur. Bundan sonra olaylar nasıl gelişecektir? Emine ve Hasan arasında bir münasebet gelişeceği muhtemeldir, fakat engeller aşılabilecek midir?

Hasan önüne bakar, Emine yoluna gider, ama ertesi pazar yine onun sergisine varır ve:  “Bostanların iyi çıktı, sarı oğlan, al sana bal getirdim!’ der; omzundan bal teknesini indirip bir gömeç alır ve Hasan’a verir. Hasan’ın yüzü al al olur ve  “Ne zahmet ettin, yörük kızı!” der, ama Emine cevap vermeden güler ve yoluna gider.

İkindi vakti Hasan eşeğini önüne katıp köye dönerken, Kadıköy Mezarlığı’nın önüne varınca, bakar ki Emine heybesi sırtında ilerlemekte. Önce dili tutulur, ardından yürümeye devam eder, sonra yüreğine bir cesaret gelir ve eşeğini sürüp Emine’nin yanına varır:  “Uğurlar olsun, yörük kızı! Sen hangi obadansın?” diye sorar. Emine, Hasan’ı görünce: “Sana da uğurlar olsun, sarı oğlan! Ben Yüksekobalıyım sen nerelisin?” der. “Ben Zeytinli’denim… Köye kadar yolumuz bir…Heybeni eşeğin üstüne at da rahat git!..” diye de ekler. Ancak Emine “Olmaz! Ovada heybeyi eşeğe taşıtırsam, koca dağa bu yükle nasıl çıkarım?” diyerek Hasan’ın teklifini reddeder.

Zeytinli’ye gelene kadar yan yana yürürler; az konuşup çok bakışırlar; ama ikisinin de gönlü birbirini sever. Ondan sonra her pazardan beraber dönmeye başlarlar. Emine arada bir Hasan’ın, Zeytinli’nin alt başındaki bahçesine uğrayıp ona süt, peynir, bal götürür; Hasan, Emine’ye dut silker, kiraz, vişne toplar. Bu münasebet böylece sürüp gider. Hasan’ın anası bakar ki bu iş böyle sürüp gidesi değil… Oğlunu önüne oturtup Emine’yi ailesinden istemeyi teklif eder. Hasan da hep bunu düşünmekte, ama bir türlü işin içinden çıkamamaktadır. Annesinin teklifi üzerine Emine obadan indiği bir gün onu bahçede yanına oturtur ve başlar konuşmaya: “Emine, bahar geçti, yaz geçti; leylekler yerine göçtü! Kış gelip dağları yolları kar örtmeden ya sen bana gel, ya ben sana geleyim!”

Emine’nin yüzü sapsarı olur: “Ah, Hasan! Kışın derdi senden evvel benim içime çöktü, ayrılık günleri geldi çattı. Ne ben senin köyünde edebilirim, ne sen benim obamda… Bu yaz büyük günah işledik… Artık sen beni unut, ben de seni unutayım…”der.

Bunu duyan Hasan’ın aklı başından gider Emine’nin eline sarılır, yalvar yakar olur ama nafile. Emine’nin endişeleri farklıdır. “Ben dağlıyım, bu çukur ovalarda kalamam. Köyünüzün eli kınalı kızlarına katışamam, senin içine dert olur… Kızılbaş kızı geldi de Hasan’ı elimizden aldı derler, benim içime dert olur… Yörük kızı dağdan köye, çadırdan eve inmemeli… Ben seni görmemeliydim… Gördüm, sözüne uymamalıydım…Ama neyleyim, senin de tatlı sözünle güler yüzün etti bunları… Hadi benim Sarı Hasan’ım, tut ki birbirimizi düşte görmüş de uyanmışız… Bırak beni dağıma gideyim!” diyerek Hasan’a kararını bildirir.

Bildirir bildirmesine ama o günden sonra Hasan’ın yüzü bir daha gülmez, rengi de yerine gelmez. Pazarlara ayva, nar satmaya gider, ne alıp ne verdiğini bilmeden geri döner. En sonunda bir gün dayanamaz ve Edremit pazarı günü, akşam vakti Zeytinli’nin üst başında, Yüksekoba’ya giden yolun kıyısında oturup Emine’yi beklemeye başlar… Az sonra Emine yolun alt başında görünür. Onun da yüzü sarı, hali perişandır. Hasan’ı görünce yüreği yanar, ama hiç aldırmadan oradan geçip gitmeye niyetlenir. Hasan yolunu keser: “Emine!’”der, “Bu dünyada gönlüne karşı gelen babayiğit çıkmamış. Ocağına düştüm! Deli gönlün bizim çukur köyümüze sığmazsa al beni obana götür! Ananı ana, babanı baba bileyim; ineğini sağıp davarını güdeyim; babanla tahta biçip keresteyi dağdan sırtımda indireyim. Tek beni buralarda garip koyup gitme!..”Emine durur, Hasan’ın yanına çöker, gözlerini koluna siler ve: “Hasan” der, “Yüreğimi deldin! Ne çare ki dediğin olacak iş değil. Ovada büyüyen dağda yapamaz… Dağın suları serindir ama yolları sarptır, kışı çetindir… Kar altında odun kesmek, bahçeye bostan ekmeye benzemez. Benim erim diye götürdüğüm adamı obamızın yiğitleri kınamamalı!.. Ben seni bildim, artık gözüme hiçbir yiğit görünmüyor; ama anamın, babamın, akranımın yanında seni küçük düşüremem. Sal beni gideyim!..”

Hasan bu sözlere rağmen bir türlü vazgeçmek istemez: “Her işi yaparım; obanızın yiğitlerini kardeş bilip işlerine koşarım; eğer of dersem kov beni köyüme gönder!”der. Emine’nin aklı yatmaz, ama yüreği yumuşar: “Haftaya burada bekle de cevabımı al!”diyerek Hasan’ın içinde bir ümit ışığı yakar.

Aradan bir hafta geçer geçmesine de bir de Hasan’a sormak lazım o bir haftanın nasıl bin yıl gibi zor geçtiğini. Neyse gün gelir, yolun başında Emine’yi beklemeye koyulur Hasan… Çok geçmeden yörük kızı görünür… Sırtında koca bir çuval vardır.  Hasan’ın yanına gelince: “Hasan!” der, “Anamla, babamla danıştım; onlar da emmilerimle danıştılar. Ovalıya varanın, ovalıdan kız alanın onduğunu gören yok. Deli kız, deli kız! Dediler. Yüksekoba’da gönlünü verecek yiğit mi bulamadın? Ben de: Herkesin yiğidi kendi gönlüne göreymiş! Peki, öyleyse dediler, bir sına bakalım, senin yiğidin Kazdağı’ndaki yörük Emine’ye er olacak adam mı? Konuşup sözbirliği ettik: Zeytinli’den kırk has okka tuz aldım; bunu sırtına vurup bir yerde durup dinlenmeden benimle Yüksekoba’ya çıkabilirsen haftaya düğünümüz olacak. Kırk okka yükle dört saatlik dağa çıkan adama eğri bakacak babayiğit bizim obamızda yoktur. Çıkamazsan, kaderimiz böyleymiş!” diyerek Hasan’ın sırtına tuz dolu çuvalı yükler.

Hasan, Emine’nin önüne düşüp yürümeye başlar. Ayakları kuş gibi uçmaktadır. Beyobası’nı geçerler, bayır aşağı dereye inerken Emine bir bakar ki, Hasan’ın yüzünden, ellerinden su gibi ter boşanmakta… Az önce genişleyen yüreği daralır, anlar Hasan’ın bu sınavı geçemeyeceğini.

Sutüven’in yanına gelince Hasan durur:  “Emine!’ Bana ettiğin zulümdür! Tuzlar sırtımı yaktı… Dur bir soluk alayım!” der demesine, ama Emine de “Kavlimizde durup dinlenmek yok!” deyip yürümeye devam eder. Hasan biraz daha yol alır, yine durup yalvarır: “Emine, zalım anana babana uyup beni çok ağır sınadın! Bu kadarı yeter, hadi köye dönelim!”

Emine’nin yüreği dilim dilim olur da yine de içindekini dışarı vuramaz.  “Ben sana dedim Hasan, bu dağlar sana göre değil! Ver çuvalı ben gideyim”. Hasan gayretlenir, biraz daha yürür. Gök Büvet’in oraya geldiklerinde dizleri bükülür ve olduğu yere çöker kalır. “Ah, Emine! Beni boş yere yaktın. Ben bu dağlara çıkamayacağım, gel köye dönelim!” Ama nafile… Emine “Nuh” der “Peygamber” demez, ağzını açıp bir söz demeden Hasan’ın sırtından düşen çuvalı yüklenir, tek başına, arkasına bakmadan yürür gider. Hasan, anasız kalmış yavru kuş gibi ardından seslenir:

“Emine, obana gelemem, köyüme dönemem, beni buralarda
bırakıp gitme!”

Emine, bir yerde durup soluk almadan, bir kere dönüp ardına bakmadan kırk okka tuzla obaya varır. Anası babası onu görünce olanları anlarlar. Kız, çuvalı oraya atıp yere yıkılır, kendinden geçer; ama daha ortalık kararmadan yerinden fırlar: “Duydunuz mu? Hasan beni çığırıyor!”der. Anası babası sorarlar:  “Hasan’ı nerde bıraktın?” “Gök Büvet’in orda!”  “Kız sen deli mi oldun? İki saatlik yerden buraya ses gelir mi?” Emine, kimsecikleri görmez, kimseciklerin sözüne bakmaz, durup dinler, sonra:  “Anacığım! Bak nasıl çığırıyor! Yazık oldu… Dur bir varıp bakayım!..”der.

O gece Emine’yi zor tutarlar, obanın yanındaki ormanlarda sabaha kadar dolaşır. Gün ağarırken Gök Büvet’e iner. Bakar, oralarda kimsecikler yok… Suyun yanından geçip gider ki bir de ne görsün: Hasan’ın dallı çevresi, koca çınarın su içindeki dallarından birine takılmış, yüzüp durmakta… Onu oradan aldığı gibi koynuna sokar… Dere boyunda bir aşağı, bir yukarı koşup: “Hasanım! Ses ver de yanına varayım!’diye bağırmaya başlar. Her defasında dağlar taşlar ses verir:

“Emine, ben senin ardından gelemedim, sen benim ardımdan
geleceksin!”

Yemeden, içmeden üç gün dağlarda, ormanlarda, dere boylarında dolaşıp Hasan’ı arayan Emine; Zeytinli’ye inip Hasan’ı anasından sorar. Zavallı kadın, saçını başını yolup ağlamaktadır. Köylüler Hasan’ın Gök Büvet’te boğulduğuna inanmakta “Güz yağmurlarından derenin suyu coştu. Ölüsü kim bilir hangi kovuğa girip kaldı? Belki de sular aldı denize götürdü!”demektedirler. Emine bunu duyunca:”Yalan! Hasan ölmedi ki! Beni çığırıp duruyor ama yerini diyivermiyor. Araya araya bulurum helbet!” diyerek durmadan Hasan’ı arayıp durmaktadır. Anası babası ardına düşerler, alıp bir odaya kapatırlar. O bir yolunu bulur, dere boyuna iner, Hasan’a seslenir. Gök Büvet’in yanındaki kayalara oturur, koşmalar düzer. Bir gün anasına:

“Hasan bana yine seslendi; bugün beni Gök Büvet’te bekleyecek.
Bu sefer sağlam kavilleştik, gayrı kavuşacağız!”

Der. Annesi, kızındaki büyük değişikliğin farkındadır, ağlayıp dövünmeye başlar. Emine bir yolunu bulup yine ortadan kaybolur. Akşamüstü Gök Büvet’in oradan geçenler Emine’yi Gök Büvet’in yanındaki koca çınarın dalında, Hasan’ın çevresiyle kendini asmış olarak bulurlar. İşte Gök Büvet’e o zamandan beri “Hasanboğuldu”, yanındaki koca çınara da “Emine Çınarı” denilmektedir.

Yazar, bu sarsıcı hikâye karşısında büyülenir adeta. Hacer kız da ona Emine’nin Hasan’ına kavuşmadan önce okuduğu koşmayı okur. Hacer kızın sesi tüyler ürpertecek derecede içlidir. Dilerseniz biz de gözlerimizi kapatıp Hacer’in sesinden Emine’nin koşmasını dinleyelim:

” Uzaklardan sesin aldım;

Çevreni derede buldum;

Nereye gittiğin bildim,

Hasanım arkandan geldim.

Sarı kahküllü, dal boylum;

Saz benizli, ayva tüylüm;

Tatlı sözlü, melek huylum,

Hasanım ardından geldim.

Köyden, obadan koğulan,

Duru sularda boğulan,

Toz köpük olup dağılan

Hasanım ardından geldim.

Sarp dağlara getirdiğim,

Kavuşmadan yitirdiğim,

Ak kefensiz yatırdığım

Hasanım ardından geldim.

Emine’yi yaslı eden,

Kerem olup Aslı eden,

Dağı taşı sesli eden

Hasanım ardından geldim.”

Fazla söze ne hacet. Büyüleyici bir tabiat atmosferine karışan imkânsız bir aşk öyküsü Hasan Boğuldu. Sabahattin Ali’nin hikâyesi üzerine biz kırık dökük cümlelerimizle ne söylesek eksik kalacak. Ve galiba aşk imkânsız olduğunda kalıcı hale geliyor ve tıpkı bu hikâye gibi nesiller boyu dilden dile dolaşıyor. Hikâyenin gerçek mi yoksa uydurma mı olduğu bilinmez, ama Sabahattin Ali’nin güçlü kalemi onu ölümsüzleştiriyor ve hikâyeden aldığımız zevk ta yüreğimizin içine inip orada çoğalıyor ve hikâyeyi de zihinlerimize başarıyla kazıyor.

 

The following two tabs change content below.

hercaiokumalar

Kitap gezgini, kitapları sığınak bilmiş bir firarî, hayat acıttığında, yalnız kaldığında, susmak ve durulmak istediğinde kitaplara yaslanmış bir kitapperest...

4 Yorumlar »

  1. 0

    Gök Büvet’e “Hasan boğuldu”, yanındaki çınara da “Emine Çınarı” diyoruz.Cadde,ağaç,mekanlar isimlerini, genelde unutulmayan olaylardan alıyor.Yani hikaye konusunu hayattan alıyor.

Bir Cevap Yazın

Scroll Up