İçeriğe geç

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğini, davranış şekillerini yaptıklarını,özlemlerini,hedeflerini incelemek ve ortaya koyarak anlamak gerekir.Onun düşüncelerini başlı başına bir ideoloji olarak ele almak istersek,kişilik özelliklerini de irdelememiz,davranış şekillerini ortaya koymamız gerekir.

Sadece düşünsel kavramları,yaptığı işleri değil, savaş dönemlerindeki akıllı ve sakin liderliğini de göz önüne alalım.Bunu yaptığımızda yeteneklerini de farketmiş olacağız.Töresini unutmamış olması,özgürlüğe verdiği önem,hoşgörüsü,peşin değer yargılarından uzak olması kitleleri peşinden sürükledi. Devleti için birnevi ”ilaç”tı.

Geçmişini araştırır ve onunla gurur duymaktan kaçınmazdı. Milletinin tarihi köklerini araştırmak için Türk tarih kurumun kurdurması bunu gösterir. Toplumunun yapısını ve hasletlerini çok iyi irdelemiş ve anlamıştı. Kurtuluş mücadelesine başlarken ,mücadele sırasında ve sonrasında halka güvenmiştir.

Bu yönleri Atatürk ün araştırmacı yönünü gösterir.Toplumun çıkarları hep kişisel çıkarların önünde olmuştur. Devlet yapısını çağdaş bir yapıya kavuşturmak onun hep üzerinde durduğu konulardı. Milli demokratik,laik sosyal hukuk ve çağdaş bir devlet kurmayı hedeflemişti. Devlet işlerinde objektif davranırdı. Vatandaşlarının çıkarları ve yararları için devletin de vatandaş karşısındaki tutum ve davranışlarını çok iyi irdelemiş ve bu konuda dengeli olmaya çalışırdı.
Vatandaşına karşı saygılıydı. Kamuoyuna çok önem verirdi. Toplumda ayrımcılığa karşıydı. Hiç kimse zümre;grup ve örgüt kendini vatandaşlar karşısında üstün göremez ve ayrım yapamazdı. Çeşitli din,ırk,mezhep ,meslek ,sahibi kim olursa olsun yasalar karşısında eşit muamele görmesi gerekirdi.

Atatürk kafasındaki düşüncelerini açıklamak istediğinde ve akşam sofralarında sanatçıları ,yazarları,eşrafı,görevlileri ve bilim adamlarını davet eder,fikirlerini açıklar,tartışma ortamı yaratırdı. Kendi düşüncelerini ortaya koyar,karşısındaki insanların o konular hakkındaki düşüncelerini hoşgörüyle karşılar ve en doğruyu bulmaya çalışırdı. Akşam sofraları adeta sınav yeriydi. Almanca ve fransızca bilirdi. Ata binmeyi yüzmeyi severdi. Kitap okumak için mutlaka kendine zaman ayırırdı.

The following two tabs change content below.

Gündem

Latest posts by Gündem (see all)

1 Yorum »

Bir Cevap Yazın

Scroll Up