İçeriğe geç

Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim Hakkında Söylediği 12 Güzel Söz

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemi bilmeyen yoktur sanırım. Başöğretmen Atatürk eğitim ile ilgili bir çok reform yaparak ülkemizin eğitim sistemine çağ atlatmıştır. Bu konuda bizlere de bir çok nasihat bırakmıştır. Bu sözleri herkesin okuması, düşünmesi, paylaşması ve her zaman aklının bir köşesinde bulundurması dileği ile sizler için derlendi.

1.Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.

2.En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.

3.Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.

4.Bu millete gideceği yolu gösterirken Dünya’nın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.

5.Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

6.Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

7.Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir.

8.Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor.

9.Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.

10.Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

11.Millî eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını millî yapmak zorunluluğu tartışılamaz.

12.Mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyati, Türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.

The following two tabs change content below.

Gündem

Latest posts by Gündem (see all)

Bir Cevap Yazın

Scroll Up