İçeriğe geç

Felsefi Akımların Arabesk Şarkılardaki Tek Cümlelik Özetleri

1.Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

wCB7uzv.jpg

2.Hedonizm (Hazcılık)

tOMzhm3.jpg

3.Septisizm (Şüphecilik)

QOUMmUT.jpg

4.Anarşizm

dhlLV33.jpg

Bu sözler bir yanıyla da Marx’ın şu cümlesine gönderme yapar: Toplumsal konumu gereği proletarya, sınıflı toplumsal yapıyı sona erdirecek olan iradedir.”

5) Fatalizm (Kadercilik)

mO2x8SB.jpg

6) Tradisyonalizm (Gelenekçilik)

mKYMA7N.jpg

7) Realizm (Gerçekçilik)

 

TrP5V6R.jpg

8) Liberalizm

M24dDx2.jpg

9) Sembolizm (Simgecilik)

Ywxrh87.jpg

 

 

The following two tabs change content below.

Bir Cevap Yazın

Scroll Up